wstecz

ul. Strzelecka

ul. Strzelecka
Strzelecka
32-600 Oświęcim
784 m od centrum
Nieruchomość o powierzchni ok. 0,8 ha w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej

Skrót informacji

  • Nr działek: 904/196, 904/198, 904/164
  • Łączna powierzchnia: 0,8202 ha
  • Własność: Gmina Miasto Oświęcim
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  • Zabudowa: teren niezabudowany
  • Ograniczenia inwestycyjne: zgodnie z miejscowym planem
  • Infrastruktura techniczna

- energia elektryczna - JEST (w ul. Strzeleckiej)

- gaz - JEST (w ul. Nideckiego)

- woda - JEST (w ul. Strzeleckiej)

- kanalizacja deszczowa - JEST (w ul. Strzeleckiej)

- kanalizacja sanitarna - JEST (w ul. Nideckiego)

  • Możliwość zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Opis nieruchomości
Ofertę stanowi nieruchomość o powierzchni ok. 0,8 ha położona w granicach osiedla Błonie w Oświęcimiu (rejon ul. Strzeleckiej i Jesionowej). W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna, a w niedalekiej odległości Śródmieście Starego Miasta w Oświęcimiu oraz tereny rekreacyjne rozciągające się wzdłuż przepływającej przez miasto rzeki Soły. Nieruchomość zlokalizowana jest w spokojnej okolicy, a jednocześnie posiada dogodne połączenie z głównymi szlakami komunikacyjnymi miasta: ul. St. Konarskiego (droga krajowa nr 44 Oświęcim-Tychy) i ul. M. Konopnickiej (droga wojewódzka nr 933 Oświęcim-Kraków). Obowiązujący na oferowanym obszarze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje przedłużenie ul. Strzeleckiej do ul. Jesionowej oraz przeznacza okoliczne nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Nieruchomość może zostać zagospodarowana obiektami o wysokości do 12 m (z zachowaniem maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy wynoszącego 0,6 oraz ograniczeń dotyczących minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek).

Godziny otwarcia

24h

Multimedia