wstecz

ul. Dąbrowskiego

ul. Dąbrowskiego
Generała Dąbrowskiego Jarosława
32-600 Oświęcim
246 m od centrum
Nieruchomość o pow. 0,6983 ha w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego

Skrót informacji
  • Nr działek: 122/31, 2138, 122/10, 122/9, 122/5, 122/33
  • Powierzchnia: 0,6983 ha
  • Własność: Gmina Miasto Oświęcim
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: teren usług, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, parkingów publicznych, przystanku zbiorowej komunikacji publicznej
  • Zabudowa: teren niezabudowany
  • Ograniczenia inwestycyjne: zgodnie z miejscowym planem
  • Infrastruktura techniczna:

- energia elektryczna JEST

- wodociąg JEST

- kanalizacja JEST

- telekomunikacja JEST

  • Możliwość zagospodarowania: obiekty handlowo-gastronomiczne, lokale użytkowe, mieszkaniowe, centrum biznesowe, partnerstwo publiczno-prywatne itp.

Opis nieruchomości
Atrakcyjny teren niezabudowany położony w ścisłym centrum miasta. Na nieruchomość składa się obszar o pow. 0,6983 ha w bezpośrednim otoczeniu obiektów handlowo-usługowych oraz usług medycznych przy przystanku zbiorowej komunikacji miejskiej. Teren ulokowany w niedalekiej odległości od targowiska miejskiego licznie odwiedzanego przez mieszkańców miasta i okolic. Nieruchomość położona jest przy ul. Dąbrowskiego - głównej drodze przecinającej miasto. Idealna lokalizacja dla obiektów o funkcjach handlowo-gastronomicznych, lokali użytkowych. Ze względu na
atrakcyjne położenie terenu koncepcja inwestycyjna może stanowić podstawę do zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Niezbędna infrastruktura techniczna zapewniająca
dostęp do wszystkich mediów znajduje się w sąsiedztwie. Obszar posiada w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego symbole U, MW, KP, KA umożliwiające lokalizacje inwestycji
usługowej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, parkingów publicznych oraz przystanku zbiorowej komunikacji publicznej.

Godziny otwarcia

24h

Multimedia