wstecz

ul. Zamkowa

ul. Zamkowa
Zamkowa
32-600 Oświęcim
291 m od centrum
Nieruchomość o pow. 0,3585 ha w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej

Skrót informacji
  • Nr działki: 8/21
  • Powierzchnia: 0,3585 ha
  • Własność: Gmina Miasto Oświęcim
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: usługi komercyjne
  • Zabudowa: teren niezabudowany
  • Ograniczenia inwestycyjne: zgodnie z miejscowym planem
  • Infrastruktura techniczna:

- energia elektryczna JEST

- gaz JEST

- wodociąg JEST

- kanalizacja JEST

- telekomunikacja JEST

  • Możliwość zagospodarowania: centrum szkoleniowo-konferencyjne, restauracja, hotel itp.

Opis nieruchomości
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana o pow. ok. 0,3585 ha położona w obrębie Starego Miasta w bliskim sąsiedztwie odnowionego średniowiecznego Zamku nad rzeką Sołą. Ze względu na położenie ternu w zasięgu Starego Miasta wszelkie prace inwestycyjne wymagają współpracy i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Tereny Podzamcza odwiedzane są przez turystów kierujących się z Muzeum Auschwitz do Centrum Żydowskiego i Starego Miasta. Idealna lokalizacja dla inwestorów prowadzących centra szkoleniowe, konferencyjne oraz sieci hotelowe. Teren o zwartym, zbliżonym do kwadratu kształcie tuż przy rzece Sole. Niezbędna infrastruktura techniczna usytuowana jest w obrębie działki. Nieruchomość znajduje się wśród terenów rekreacyjnych - Bulwary nad rzeką Sołą w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Piastowskiego, Synagogi. Obszar posiada w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego symbol Ukom umożliwiający lokalizację usług komercyjnych.

Godziny otwarcia

24h

Multimedia