wstecz

ul. Stolarska

ul. Stolarska
Stolarska
32-600 Oświęcim
98 m od centrum
Nieruchomość o pow. 0,2071 ha w Oświęcimiu przy ul. Stolarskiej i Placu Kościuszki 2

Skrót informacji
  • Nr działek: 2364, 2501/2, 338, 340, 2370
  • Powierzchnia: 0,2071 ha
  • Własność: Gmina Miasto Oświęcim
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: teren usługowy oraz usługowo-mieszkaniowy
  • Zabudowa: od strony ul. Stolarskiej - teren niezabudowany, działka 2370 - zabudowana budynkiem przy Pl. Kościuszki 2
  • Ograniczenia inwestycyjne: zgodnie z miejscowym planem
  • Infrastruktura techniczna:

- energia elektryczna JEST

- gaz JEST

- wodociąg JEST

- kanalizacja JEST

- telekomunikacja JEST

  • Możliwość zagospodarowania: hotel, galeria handlowa, drogeria oraz inne usługi

Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w samym sercu Starego Miasta. Idealna lokalizacja dla obiektów pełniących funkcje handlowo-gastronomiczne. Niemniej jednak ze względu na atrakcyjność położenia może również stanowić znakomitą siedzibę dla pozostałych branż m.in. usług hotelarskich, powierzchni biurowych i innych usług komercyjnych. Na nieruchomość składa się niezabudowany teren przy ul. Stolarskiej oraz działka z budynkiem przy Placu Kościuszki 2. Łączna powierzchnia oferowanych nieruchomości wynosi 0,2071 ha. Teren posiada zbliżony do kwadratu kształt i jest usytuowany w ścisłym centrum miasta. Ze względu na położenie terenu w zasięgu Starego Miasta wszelkie prace inwestycyjne wymagają współpracy i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Infrastruktura techniczna mieści się w obrębie działki. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego obszar posiada symbol U oraz UM umożliwiający lokalizację wszelkiego rodzaju usług oraz realizację inwestycji usługowo-mieszkaniowych.

Godziny otwarcia

24h

Multimedia