wstecz

ul. Leszczyńskiej

ul. Leszczyńskiej
Leszczyńskiej Stanisławy
32-600 Oświęcim
1.8 km od centrum
Nieruchomość o pow. 1,1896 ha w Oświęcimiu przy ulicy Leszczyńskiej

Skrót informacji

  • Nr działek: 1150/78, 1150/112, 1150/114, 1905/6, 1907/7
  • Powierzchnia: 1,1896 ha
  • Własność: Gmina Miasto Oświęcim
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: działalność usługowa
  • Zabudowa: na jednej z działek 150/114 znajdują się budynki o pow. 83 m2 i 45m2
  • Ograniczenia inwestycyjne: brak (teren położony jest przy drodze dojazdowej do Muzeum Auschwitz–Birkenau)
  • Infrastruktura techniczna:

- energia elektryczna JEST

- gaz - budowa sieci gazowej jest możliwa na warunkach określonych przez zarządcę sieci, pod warunkiem ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia

- wodociąg JEST

- kanalizacja JEST

- telekomunikacja JEST

  • Możliwość zagospodarowania: hotel, restauracja, centrum konferencyjne itp.

Opis nieruchomości
Nieruchomość o pow. 1,1896 ha częściowo zabudowana, zlokalizowana nieopodal Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W roku 2011 tereny byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego
odwiedziło 1 405 tys. turystów z całego świata. W bezpośrednim sąsiedztwie oferowanego terenu zlokalizowana jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Działka w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego posiada symbol 2A 2U umożliwiający lokalizację działalności
usługowej. Teren dogodny do zainwestowania, z bardzo dobrym połączeniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 933 (ul. Legionów) oraz drogami powiatowymi (ul. Wyzwolenia, ul. Leszczyńskiej). Przebiegająca w działce lub w najbliższym otoczeniu infrastruktura
techniczna zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych mediów. Nieruchomość do zagospodarowania w kierunku usług komercyjnych.

Godziny otwarcia

24h

Multimedia